พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗

...

อ่านรายละเอียด
 
 
  เข้าพบ รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านรายละเอียด

 
  ติดตามข้อมูลช่วยสุนัขโดนทารุณ

อ่านรายละเอียด

 
  นิทรรศการ “ราศีศิลป์”

อ่านรายละเอียด

 
  ครบรอบวันเกิด 20 ปี หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

อ่านรายละเอียด

 
  วันนี้ที่รอคอย พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ ผ่านการพิจารณาและลงมติจากสนช. แล้ว

อ่านรายละเอียด

 
  นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายคนรักสัตว์ ได้เข้าพบ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อแสดงความขอบคุณ

อ่านรายละเอียด

 
  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนทุกๆท่านที่ลงนามเพื่อสนับสนุนการผลักดัน พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ

 ...

อ่านรายละเอียด
 
  ตัวแทนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อ่านรายละเอียด

 
  คุณสินจิรา อภัยทาน

อ่านรายละเอียด

 
  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....

อ่านรายละเอียด

 
 
 
  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือตอบรับถึงนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA)
สำนักเลขาธิการนา ...
อ่านรายละเอียด
 
  นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) ได้รับหนังสือเชิญจากคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(ชั่วคราว)
นายกสมาคมป้องกัน ...
อ่านรายละเอียด
 
  สรุปข้อมูล ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

 ...

อ่านรายละเอียด
 
  รายงาน ของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.... สภาผู้แทนราษฎร

 ...

อ่านรายละเอียด
 
  พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. และกฎหมายต่างๆ ปี 2547 - 2556

 ...

อ่านรายละเอียด
 
  เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.... ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2556

 ...

อ่านรายละเอียด
 
  วารสารคนรักสัตว์ฉบับที่ 39

 ...

อ่านรายละเอียด
 
  บ้านอุปถัมภ์/SHELTER

 ...

อ่านรายละเอียด
 
  หน้าหลัก คนดังกับสัตว์โลกน่ารัก เรื่องร้องเรียนการทารุณสัตว์ / HOT ISSUE

 ...

อ่านรายละเอียด