คณะกรรมการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เรียนเชิญผู้รักสัตว์ทุกท่านร่วมรณรงค์ลงนามสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ

คณะกรรมการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เรียนเชิญผู้รักสัตว์ทุกท่านร่วมรณรงค์ลงนามสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ นำโดย 
1.
น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ 
ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา,กรรมการและปฏิคม TSPCA 
2.
นายถนอม วงศ์รัตนสุต 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช,กรรมการและปฏิคม TSPCA 
3.
นายสมศักดิ์ หาญพานิช 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช,กรรมการและปฏิคม TSPCA 
4.
นายอภิวัติ โพธิสิทธิ์ 
ผู้บริหาร HAWK EYE VIEW. COM,กรรมการและปฏิคม TSPCA