แคมเปญรณรงค์สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสนช.

1. ท่านปลัดพัชยา พวงขจร ปลัดอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
2.
คุณวิชัย มุมบ้านเสณ้า ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแอมโปรเรสซิเดนดซ์ อยุธยา 
3.
คุณสมศักดิ์ สีดาวเรือง บริษัทเฉลิมชัยท่องเที่ยวอยุธยา กับคุณเศรษฐพงษ์ วรรธนะกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี อยุธยาร่วมแคมเปญรณรงค์สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสนช. และกำลังรอเข้ารับการลงมติในสนช.