กลุ่มนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมรณรงค์สนับสนุนร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณสัตว์ฯ

กลุ่มนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าพบและสัมภาษณ์ นายชัยชาญ เลาหศิริปัญญา เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทารุณสุนัข โดยจะนำข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ไปจัดทำสื่อรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านการทารุณสุนัข  เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 57  ที่ห้องประชุมสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ ถ.วิทยุ ปทุมวัน กทม.