ผู้มีจิตใจรักสัตว์ ร่วมสนับสนุนร่างพ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... กับ TSPCA

1.พ.ต.ต.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์ 
2.
พ.ต.ท.หญิง สุภาพร วสนาท  
3.
คุณจันทรพร กุลโชติ ผู้ช่วยหัวหน้าข่าว กองบรรณาธิการมติชน  
4.
ร.ต.ต.แสงทอง รอดจันทร์ กองบรรณาธิการฝ่ายผลิตวิทยุกระจายเสียงศูนย์ผลิตราชการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ร่วมสนับสนุนร่างพ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... กับ TSPCA @thaispca