คุณชาม โอสถานนท์ ร่วมสนับสนุนร่างพ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... กับ TSPCA

คุณชาม โอสถานนท์ มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 2549 ศิลปินดารา #ผู้มีจิตรักสัตว์ #ร่วมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... กับ TSPCA