คุณสินจิรา อภัยทาน

คุณสินจิรา อภัยทาน แกนนำผู้เรียกร้องเพื่อช่วยเหลือบัวน้อย กอริล่า รวมถึงสัตว์ต่างๆบนสวนสัตว์ลอยฟ้า ร่วมสนับสนุน พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... กับ TSPCA