สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนทุกๆท่านที่ลงนามเพื่อสนับสนุนการผลักดัน พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ