นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายคนรักสัตว์ ได้เข้าพบ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อแสดงความขอบคุณ

17  พฤศจิกายน 2557  อาคารรัฐสภา 1  คณะกรรมการบริหารสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ( TSPCA) นำโดย  นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายคนรักสัตว์ ได้เข้าพบ นายพรเพชร วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  เพื่อแสดงความขอบคุณที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาสนับสนุนพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.  .... จากที่ประชุมสนช. ได้ลงมติเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 57 ให้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... ออกเป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง 188 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 4 เสียง จากจำนวนสมาชิกสนช. ที่เข้าประชุมจำนวน 193 คน  ซึ่งขณะนี้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและลงมติจากสนช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าน่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายในเร็วๆ นี้