ติดตามข้อมูลช่วยสุนัขโดนทารุณ

วันอังคาร ที่ 30 ธ.ค. 57 เวลา 11.55 น. สถานีตำรวจชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร ผู้ร้องเรียนแจ้งว่า ตนได้ให้อาหารสุนัขในบริเวณสนามหลวงเป็นประจำ จนวันนี้พบเห็นสุนัขที่ตนได้ให้อาหารถูกทำร้ายอย่างทารุณ เลยมาแจ้งความตาม พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณสัตว์ฯ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทราบถึง พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ จึงแจ้งขอความอนุเคราะห์จากทางสมาคมฯ ชี้แจงข้อมูลของ พ.ร.บ.ฯ ฉบับดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบด้วย

** ความคืบหน้าล่าสุด ได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ร้องเรียน ในการลงพื้นที่สถานีตำรวจชนะสงครามเพื่อแจ้งข้อมูลพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้รับทราบและดำเนินการต่อไป