เข้าพบ รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

22 ธ.ค. 57 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) โดยทีมประชาสัมพันธ์องค์กรและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมแสดงความยินดีในเทศกาลปีใหม่ 2558 พร้อมขอความสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่เนื้อหากฎหมายและวิธีใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ที่สมาคมฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการทารุณสัตว์ฯ

หัวข้อ :