โครงการบ้านอุปถัมภ์ การช่วยเหลืออาหาร ยารักษาโรค ฯโครงการบ้านอุปถัมภ์ (ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2556) 
แสดงเมื่อ: 2 พฤษภาคม 2013