เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือตอบรับถึงนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA)

สำนักเลขาธิการนา ...
อ่านรายละเอียด
 
  นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) ได้รับหนังสือเชิญจากคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(ชั่วคราว)

นายกสมาคมป้องกัน ...
อ่านรายละเอียด
 
  สรุปข้อมูล ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  รายงาน ของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.... สภาผู้แทนราษฎร


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. และกฎหมายต่างๆ ปี 2547 - 2556


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.... ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2556


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  วารสารคนรักสัตว์ฉบับที่ 39


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  บ้านอุปถัมภ์/SHELTER


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  หน้าหลัก คนดังกับสัตว์โลกน่ารัก เรื่องร้องเรียนการทารุณสัตว์ / HOT ISSUE


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  วารสารคนรักสัตว์ฉบับที่ 38


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  วารสารคนรักสัตว์ฉบับที่ 36-37


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  วารสารคนรักสัตว์ฉบับที่ 35


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  19th ANNIVERSARY TSPCA


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  ความคืบหน้า "ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .."

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2 ...
อ่านรายละเอียด
 
  THE FIVE (5) FREEDOMS (อิสรภาพ 5 ประการ)


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  ตัวอย่างหนังสือที่ชนะการประกวด


อ่านรายละเอียด
 
  เปิดตัวทูตสันถวไมตรีของสมาคมฯ


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  หลากความห่วงใยสู่เพื่อนร่วมโลก

 
  คุณนุ้ย สุจิรา อรุณพิพัฒน์ สาวน้อยหน้าใส หัวใจสะอาด


อ่านรายละเอียด
 
  คุณ บรู๊ค ดนุพร ปุณณกันต์ กับสัตว์เลี้ยงแสนรัก


อ่านรายละเอียด
1 [ 2 ] Next>>