คุณชัยชาญ เลาหศิริปัญญา เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้ยื่นหนังสือต่อ คุณนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าพบประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

อ่านรายละเอียด

 
  ความคืบหน้าเรื่องข้อร้องเรียนกรณีของรายการ Killer Karaoke Thailand : ขอร้องอย่าหยุดร้อง

อ่านรายละเอียด

 
  TSPCA ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ แด่ คุณยินดี บุญแต่ง

อ่านรายละเอียด

 
  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมสนทนาเรื่อง "สวัสดิภาพสัตว์ขัดกับผลประโยชน์หรือไม่?" และความคืบหน้าของการผลักดันร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.

อ่านรายละเอียด

 
  บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคอาหารสุนัขและแมวให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

อ่านรายละเอียด

 
  เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ “แจ้งคลายทุกข์”

อ่านรายละเอียด

 
  สัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดอยุธยา

อ่านรายละเอียด

 
  ความก้าวหน้าการผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

อ่านรายละเอียด

 
  ลำดับเหตุการณ์การผลักดัน พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ....


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  จดหมายยื่น คสช.


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ตัวแทนสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  แถลงการณ์ของสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ต่อกรณี รายการคิลเลอร์ คาราโอเกะ (killer karaoke)


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  ความก้าวหน้าของร่างพ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ....

อ่านรายละเอียด

 
  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) ขอประกาศยกย่องชมเชย นายยินดี บุญเต่ง ในการที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตากรุณา


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  TSPCA ปันน้ำใจมอบบ้านใหม่ให้น้องหมา

อ่านรายละเอียด

 
  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) ขอประกาศยกย่องชมเชย ด.ช.ธนกฤต พงษ์พิศ ในการที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตากรุณา


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  แถลงการณ์ของสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เรื่อง ความก้าวหน้าการผลักดัน (ร่าง)พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ....


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  แถลงการณ์ของสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ต่อกรณี การฆ่าสัตว์เลี้ยงโดยลุแก่โทสะ (กระรอกบิน ชูการ์ไกลเดอร์)


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  TSPCA ลงพื้นที่ช่วยเหลือสุนัขโดนทอดทิ้ง

อ่านรายละเอียด

 
  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์

อ่านรายละเอียด

<< Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>